"Avui la visió s’ha d’encarar cap a un suport al desenvolupament integral de la personalitat, en totes les facetes."

Dissabte 7 octubre 2017 – 16:45

En la seva intervenció, en Josep Maria analitzarà els paràmetres en els quals s’ha mogut en els darrers anys el paper de les entitats tutelars, que han d’evolucionar des de la tutela “paternalista” configurada –encara ara- a les lleis civils vigents, cap el paper de suport a la presa de decisions fonamentada en la voluntat i preferències de les persones, tal com es preveu en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Aquesta evolució condiciona com s’ha donat suport a les persones amb discapacitat en el desenvolupament de la seva afectivitat i la sexualitat. Avui la visió s’ha d’encarar cap a un suport al desenvolupament integral de la personalitat, en totes les facetes, i contemplant la seva voluntat i preferències, fent efectius els drets reconeguts i posant fi a qualsevol tipus de discriminació en l’àmbit de les relacions personals.

Ponent

Josep Mª Soler

Advocat

Llicenciat en Dret. Director i advocat de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines.

Consultor en matèries relacionades amb la gestió de Serveis Socials. President del Consell Social de la Fundació Institut Guttman i membre del Patronat de la institució (maig 2016- actualitat).

Vicepresident de la Comissió Permanent pel Dret a la Vida Independent i la Inclusió Social de l’Associació Europea de Proveïdors de Serveis a les Persones amb Discapacitat (EASPD)

Ha estat delegat territorial a Girona,  Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Ha assumit responsabilitats a la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Moltes gràcies!!

Share This