És legítim que un tutor s’immisceixi en la vida afectiva, íntima, eròtica o sexual de la persona tutelada?

Dissabte 7 d’octubre 2017 – 11:45

Les funcions tutorials i les funcions parentals, són el mateix? En què es diferencien, si és que es diferencien? Quins avantatges i inconvenients planteja unir-les? I separar-les?

És legítim que un tutor s’immisceixi en la vida afectiva, íntima, eròtica o sexual de la persona tutelada? En quines situacions pot estar èticament justificat i en quines no fer-ho? 

Pot ser èticament i jurídicament correcte atendre demandes afectives, íntimes, eròtiques o sexuals d’una persona amb diversitat intel·lectual, sense el coneixement del seu tutor? 

Per respondre aquestes i altres qüestions, cal escatir la diferenciació entre moral de mínims i moral de màxims, altrament dites justícia i bona vida.

De tot plegat en parlarem i reflexionarem amb en Joan Canimas, que ens aportarà informació i clarificarem dubtes des de la seva experiència i pràctica professional.

Ponent

Joan Canimas Brugué

Doctor en Filosofia, Màster en Bioètica i Dret i Màster en Ètica aplicada a l’acció social. 

Professor de la Universitat de Girona, en la qual imparteix classes d’Ètica Aplicada als graus d’Educació Social, Treball Social i Pedagogia.

Professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya i del Máster de Ética Aplicada a la Acción Social de la Universidad Pública de Navarra.

Codirector del Curs d’Expert Universitari en Ètica Aplicada de l’Institut Borja de Bioètica i la Universitat Ramon Llull.

Vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i del Comitè d’Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat de la Universitat de Girona, entre altres.

Moltes gràcies!!

Share This